In een wereld die steeds meer gericht is op digitalisering en waar grote technologische stappen worden genomen, is het misschien gek om nog een groot belang te hechten aan papieren documenten. Het maken van fysieke kopieën is echter nog steeds heel handig, en in sommige gevallen zelfs hard nodig. Print Panther en de bijgeleverde hardware maken het voor chauffeurs mogelijk om ieder moment vanuit de vrachtwagen transportdocumenten uit te printen. Zo heb je als transporteur altijd je belangrijke informatie en bestanden bij de hand, zelfs wanneer er op het laatste moment nog wijzigingen plaatsvinden.

Wat is Print Panther?

Vanuit Tconsult hebben wij Print Panther ontwikkeld om transporteurs, exporteurs en andere bedrijven te kunnen ondersteunen bij de optimalisatie van de supply chain. Print Panther is een applicatie die, in combinatie met de bijgeleverde hardware, het mogelijk maakt om altijd en overal transportdocumenten uit te printen. Het is een compacte, snelle en geavanceerde mobiele printoplossing. Met de app kunnen chauffeurs dus onderweg vanuit de vrachtwagen rapporten, orderformulieren en andere bestanden uitprinten die ze onderweg nodig hebben. Ook kunnen zij documenten die pas net zijn vrijgegeven ook ter plekke afdrukken. Zo worden wachttijden significant ingekort en is het voor bedrijven mogelijk om mee te veren met last-minute aanpassingen.

Print Panther is makkelijk in gebruik en daarom voor iedereen toegankelijk. Ook heeft de applicatie meerdere integratie- en verbindingsmogelijkheden waardoor deze erg flexibel in te zetten is. Zo kunnen de printers via de applicatie verbonden worden met de boordcomputer of kan de oplossing standalone gebruikt worden. Voor de standalone versie kun je de applicatie downloaden in de Google Play Store en gebruiken op Android devices. Voor integratie met de boordcomputer kun je ons vragen naar de mogelijkheden. Vervolgens kan de hardware aangestuurd worden via een wifi-verbinding of door te verbinden met USB-kabel.

Print Panther in de praktijk

Je vraagt je misschien af wanneer de printoplossing precies van pas komt of nodig is. Om het te verduidelijken hebben wij hieronder verschillende scenario’s geschetst.

 

Scenario 1 – Grenscontroles

Bij het vervoeren van goederen naar andere landen vinden regelmatig grenscontroles plaats, ook binnen de Europese Unie. De European Police Traffic Network (of TISPOL) voert regelmatig check uit, bijvoorbeeld tijdens de Europese Inspectieweek. Tijdens deze week controleren zij niet alleen de goederen, maar onder andere ook de technische staat van voertuigen. Het kan dus ontzettend van pas komen als hier ter plekke uittreksels over afgedrukt kunnen worden.

Daarnaast zullen, nu de Brexit heeft plaatsgevonden, de maatregelen die getroffen worden bij de grens met het Verenigd Koninkrijk naar alle waarschijnlijkheid ook toenemen. Er zullen meer documenten nodig zijn bij het oversteken en vooral in de beginperiode zal hier onzekerheid over heersen. Het kan veel problemen opleveren voor transporteurs wanneer ze er aan de grens pas achter komen dat bepaalde papieren ontbreken. Print Panther maakt het mogelijk om ter plekke transportdocumenten te printen en lost zo dit probleem op.

 

Scenario 2 – Gevaarlijke stoffen

ADR staat voor “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”, oftewel de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Vanaf januari 2021 zal de overeenkomst echter niet meer de term ‘Europese’ bevatten. Dit komt omdat er inmiddels meer dan 50 staten partij zijn bij ADR en dit zijn niet allen Europese landen. Men gebruikt de afkorting ‘ADR’ vaak om de bijlagen die bij het verdrag horen aan te duiden. De regels omtrent het vervoeren van gevaarlijke stoffen verschillen per land en bij het oversteken van een grens moeten chauffeurs dus kunnen aantonen dat hier toestemming voor is met de juiste rapporten. Wanneer een transporteurs dit niet kunnen bewijzen, mogen zij ook niet doorrijden naar hun bestemming.

 

Scenario 3 – Pakkettendienst

Niet alleen exporteurs van goederen hebben baat bij een compacte printoplossing. Elk bedrijf waarbij wijzigingen op korte termijn plaatsvinden kan profiteren van de Print Panther applicatie en hardware. Denk bijvoorbeeld aan de pakkettendienst, die op het laatste ogenblik een extra pakket moeten afleveren. Bij deze levering zit dan geen bestaande verzendopdracht of bestelformulier. De chauffeur moet deze onderweg nog snel opstellen en niet elke  bestuurder heeft een leesbaar handschrift. Door digitaal een expeditie order met de juiste gegevens aan te maken en deze direct af te drukken is de opdracht voor iedereen duidelijk en kan het bedrijf deze juist verwerken.

 

Optimaliseren van de supply chain

Bovenstaande scenario’s kunnen bedrijven veel tijd en geld kosten. Met behulp van Print Panther besparen bedrijven hierop en kunnen zij de supply chain verder optimaliseren. Door een printoplossing voor onderweg aan te bieden, hoeven chauffeurs niet meer naar een tweede locatie om transportdocumenten uit te printen. Dit versnelt de levering van goederen en zorgt voor gemak bij de chauffeur. De flexibiliteit van bedrijven is bovendien hoger en veranderingen die op het laatste moment plaatsvinden vormen minder een hindernis. De app maakt het mogelijk om altijd de juiste documenten op het juiste moment te hebben. Voor bedrijven komt hier het ook voordeel bij dat ze administratieve zaken sneller op orde kunnen hebben, vooral in combinatie met de Scangaroo oplossing.

Meer over onze diensten?

Bij Tconsult zijn wij experts op het gebied van emballage en het optimaliseren van de emballagestromen. Wij bieden persoonlijke oplossingen en adviezen waarmee bedrijven worden geholpen en de omzet kan groeien. Wil je meer weten over onze diensten of ben je benieuwd wat Tconsult voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem gerust contact met ons op!

Vind ons op sociale media

 

Probeer Print Panther 14 dagen gratis